Promocje

Właśnie przygotowujemy je dla Ciebie i już niedługo będą dostępne

Zapisując się do naszego newslettera będziesz na bieżąco z pojawiającymi się promocjami i nowościami.

    1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.

 

    1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

 

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przy kasie w salonach w których obowiązuje promocja.
Scroll to Top